Haftanın seçkin maddesi

Beni Kurayza Gazvesi.JPG
Beni Kurayza Savaşı, veya Kurayza Oğulları Gazvesi (Arapça: غزوة بني قريظة), Allah Resulünün (s.a.a) Medine Yahudileri ile yaptığı son savaşın adıdır. Hicretin beşinci yılında vuku bulan bu gazve, Kurayza oğulları Yahudilerinin ahitlerini bozması ve Hendek gazvesinde müşriklerle aynı safta yer almaları nedeniyle meydana gelmiştir. Bu gazvede Müslümanlar, Kurayza oğulları kalelerini kuşatma altına almıştır. Kuşatmadan yaklaşık bir ay sonra teslim olan Kurayza Yahudileri Hz. Resulü Ekrem’e, Sa’d bin Muaz’ın hakem olmasını önermiştir. Bazı nakillere göre ise Sa’d bin Muaz, Yahudilerin Peygamberle olan anlaşmasına ve aynı şekilde Tevrat’ın hükmüne istinaden kabile savaşçılarının öldürülmesine ve kadın ve çocukların esir alınarak, mallarına da el koyulmasını hükmetmiş ve Hz. Resulü Kibriya Efendimiz de bu hükmü kabul etmiştir. Bazıları ise Sa’d bin Muaz’ın bütün savaşçı erkeklerin öldürüldüğüne hüküm verdiği noktasında şüphe etmişlerdir.

Kurayza oğullarına karşı yapılan savaşın asıl nedeni, Kurayza oğulları kabilesinin anlaşmalarını bozması ve Ahzab savaşında Müslümanlara karşı müşriklerle müttefik olmalarıdır. (Devamı...)Seçilmiş Makale


Dehvül Arz

Dahvu’l-Arz (Arapça: دحو الأرض), bazı rivayetlere göre yeryüzünün (yerkürenin) yayılıp döşendiği gündür. Zilkade Ayının 25. Günü olan Dahvu’l-Arz günü, dini açıdan faziletli ve önemli günlerden sayılmaktadır. Bugünde dua, zikir ve oruç gibi bazı ibadetlerin yapılmasına vurgu yapılarak tekit edilmiştir.

Dahvu’l-Arz, Kur’an ve hadis bilimi terimlerindendir. “Dahv” kelimesi, sermek, yaymak ve bir şeyi kökünden kazımak ve sökmek anlamına gelir. “Dahvu’l-Arz” bileşimi ise yeryüzünün (yerkürenin) yayılıp döşenmesi anlamındadır.

Dahvu’l-Arz’dan maksat, yayılıp döşenmiş kuru zeminin sudan dışarı çıkmasıdır. Bazı rivayetlere ve eski İslami kaynaklara göre, yeryüzü ve zemin ilk önce sularla kaplıydı, sonra (sulardan) kurumuş zemin sudan dışarı çıkmıştır. Sulardan arınmış ve kurumuş yeryüzünün ortaya çıktığı güne (veya başladığı gün) Dahvu’l-Arz günü denmektedir. Nakledilen bazı tarihi rivayetlere göre, yeryüzünde kendini ilk gösteren ve dışarı çıkan yer Mekke ve Kâbe’dir.

(Devamı...)


Seçilmiş Madde 


İmam Rıza (a.s) Türbesi.jpg

İmam Rıza'nın Mukaddes Meşhed kentinde bulunan kutsal türbesinin yaklaşık 40 yıl önce havadan çekilmiş görüntüsü.


Etkinlikler ve Olaylar


Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün
  • Muzafferuddin Şah’ın vefatı (h. 1324)
  • Simnan alimlerinden Muhammed Salih Hairi Mazenderani’nin vefatı (h. 1391)
Hafta Ağustos Dhu al-Qi'dah Mordad
Cumartesi 12 19 21
Pazar 13 20 22
Pazartesi 14 21 23
Salı 15 22 24
Çarşamba 16 23 25
Perşembe 17 24 26
Cuma 18 25 27


Başka dilde oku