Ana menüyü aç

WikiShia β

Hoş Geldiniz

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’na Bağlı, Ehlibeyt Mektebi’nin Sanal Ansiklopedisi

Türkçe madde sayısı: 1.134


Seçilmiş madde

Üçüncü Şehadet, şehadeteynin (tevhit ve nübüvvetin ikrarının) ardından Hz. Ali’nin (a.s) velayetine tanıklık etmek anlamında olan “Eşhedü Enne Aliyyen Veliyullah” cümlesini söylemektir. Üçüncü şehadet, Şia fıkıh ve hadis kitaplarında ezanın bir cüzü olarak ele alınmamıştır ve Şia fakihlerinin çoğuna göre bu ifade ezan ve ikametin bir cüzü değildir, ama Allah rızası için ve ezan ve ikametin bir cüzü olmadığı şeklinde söylenmesinde bir sakınca yoktur veya müstahaptır.
Üçüncü şehadet, Şehadeteynin (Allah’ın tekliğine ve Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) nübüvvetine tanıklıktan) sonra Hz. Ali’nin (a.s) velayetine tanıklık etmek anlamındadır.

Her ne kadar üçüncü şehadetin “Safeviler” döneminde ezanlarda resmi olarak kullanılmaya başlandığı söylense de elde olan verilere göre bu ifadenin bazı bölgelerde dağınık bir şekilde söylendiği bilinmektedir. “İbn Batuta” (Orta Çağın en büyük seyyahı) sekizinci yüzyılda “Eşhedü enne Aliyyen Veliyullah” cümlesinin Katif’de Şiiler tarafında ezanda söylendiğini belirtmiştir. Şeyh Saduk’un üçüncü şehadetin caiz olduğuna dair açıklamalarda bulunan ahbarilere karşı tutumu, o dönemde bu ifadenin ezanlarda söylendiğine delalet etmektedir.

Abdulmuhsin Saravi, “Eşhedu enne Aliyyen Veliyullah” ifadesinin tarihçesini Emevilere kadar ulaştırmakta ve bunun nedenini cami minberleri ve minarelerinde Hz. Ali’ye (a.s) lanet okutulmasına bir tepki olarak söylendiğini ileri sürmektedir. Söylendiğine göre Abdullah Meraği Mısri de “es-Selafet fi Emri’l-Hilafet” kitabında naklettiği rivayetlerde Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) zamanında Salman ve Ebuzer’in ezanda üçüncü şehadeti söylediklerini ileri sürmüştür. Elbette bazılarınca bu kitabın varlığı hakkında bazı şüpheler söz konusudur. (Devamı...)


Seçilmiş resim 

Sayyida zaynab mosque cairo.jpg


Seyyide Zeynep Camisi, Kahire, Mısır

Etkinlikler ve olaylar

Bugün: Cuma 8 Rabi' al-thani
  • Ayetullah Şeyh eş-Şeriat İsfahani’nin vefatı (H. 1339)

Pazar 9 Rabi' al-thani

  • Ayetullah Şeyh eş-Şeriat İsfahani’nin vefatı (H. 1339)

Pazartesi 10 Rabi' al-thani

  • Ayetullah Mirza Abdurrahim Nehavendi’nin vefatı (H. 1304)
  • Ayetullah Abdurrahman Hayderi İylami’nin vefatı (H. 1407)

Salı 11 Rabi' al-thani

  • Ayetullah Seyyid Muhammed Vahidi’nin vefatı (H. 1421)

Çarşamba 12 Rabi' al-thani Hicri kameri takvimin yüzüncü günü


Perşembe 13 Rabi' al-thani

Cuma 14 Rabi' al-thani Hicri kameri takvimin yüz ikinci günü


Cumartesi 15 Rabi' al-thani

Pazar 16 Rabi' al-thani

  • Ayetullah Muhammed Sadıki Tahrani’nin vefatı (H. 1432)

Pazartesi 17 Rabi' al-thani

  • Hz. Salih’in (a.s) kavmine azabın nazil olması

Salı 18 Rabi' al-thani

  • Ayetullah Şeyh Abdülhüseyin Fakihi Reşti’nin vefatı (H. 1410)

Acaba biliyor musunuz...

  • ... Me’mun, İmam Rıza’yı (a.s) ilmi bahislere çekerek halkın Ehlibeyte (a.s) karşı olan bakış açısını ve onların “ilm-i ledün” gibi özel ilimlere sahip olduğuna inanan halkın genel tasavvurunu kırmak istiyordu.
  • ... Dolayısıyla Hz. Hatice (s.a) evlendiğinde yaşının 25 veya 28’den daha büyük olmaması gerekmektedir.

Son değişiklikler


Makale önerileriBaşka dilde oku