Ana menüyü aç

WikiShia β

Seçilmiş Makale

Şeyh Ensari.jpg

Murtaza Ensari Dizfuli diye meşhur olan Şeyh Ensari (Farsça: مرتضی انصاری دزفولی); hicri kameri on üçüncü asırda yaşayan Şia’nın büyük fakihlerindedir. Şeyh Ensari, Muhammed Hasan Necefi’den sonra Şiilerin genel mercisi olmuştur.

Şeyh Ensari’ye “Hatemu’l-Fukaha ve’l-Müctehidin” lakabı verilmiştir. Murtaza Ensari getirdiği yeniliklerle, Usul ilmini ve ardından da fıkıh ilmini yeni bir boyuta taşımıştır. Resail ve Mekasib kitapları onun en önemli eserlerindendir. Bu kitaplar Şii ilim havzalarında ders kitabı olarak okutulmaktadır. Ondan sonra gelen alimler onun öğrencisi ve mektebinin takipçileridirler. Şeyh Ensari’nin eserleri, Muhakkıkı Hilli, Allame Hilli ve Şehid-i Evvel’in eserleri gibi her daim ilgi odağı olmuş ve çoğu araştırmacılar bu kitaplara şerh veya haşiyeler yazmışlardır. (Devamı...)Ebu Bekir

Ebu Bekir bin Kuhafe (Arapça: أبو بكر بن أبي قحافة) veya kısa adıyla Ebu Bekir Hz. Resulü Kibriya Efendimizin (s.a.a) sahabelerindendir. Hz. Resulullah Efendimizin vefatından hemen sonra, daha Efendimizin mübarek naaşı yerdeyken ve defnedilmemişken bir grup sahabe ile birlikte Peygamber Efendimizin Hz. Ali’nin kendisinden sonraki halife olacağına dair vasiyetine ve çok sayıda açıklamalarına rağmen Sakife-i Beni Saide denen yere giderek halife seçimine katılmıştır. Sakife-i Beni Saide’de bulunanlar, çeşitli tartışma ve münakaşalar sonunda bir oldubitti ile Ebu Bekir’i halife seçerek Resulullah’ın (s.a.a) halifesi unvanı ile ona biat etmişlerdir. Ehlisünnet bakışına göre Ebu Bekir, Hulefa-i Raşidin’in (dört halifenin) ilkidir. Ünlü tarihçilere göre, Peygamberimizle birlikte hicrete çıkmış ve Sevr dağında gizlenmiştir. Kısa hükûmeti döneminde, “Fedek Vakıası”, “Ridde savaşları” ve Fütuhatlar” gibi İslam tarihinde kayda değer önemli birçok gelişme yaşanmıştır.

(Devamı...)

Seçilmiş Madde 

Hz. Fatıma ve On Dört Masum.jpg

Allah’ım, senin yolunda çekmiş olduğu zahmetler karşısında O’nu (Hz. Muhammed'i) cennetinin en yüce derecesine yükselt. Öyle ki, derece bakımından kimse onunla eşit olmasın; makam bakımından kimse ona denk olmasın; katında hiçbir mukarreb melek ve hiçbir mürsel peygamber onunla boy ölçüşemesin. Ve onu, tertemiz Ehlibeyti ve mümin ümmeti hakkında kendisine vaad ettiğin güzel (kabul edilen) şefaatin en yüce mertebesiyle tanıştır. (Devamı...)

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün

Hicri kameri takvimin yüz elli yedinci günü

Hafta Şubat Jumada al-thani Esfand
Cumartesi 24 8 5
Pazar 25 9 6
Pazartesi 26 10 7
Salı 27 11 8
Çarşamba 28 12 9
Perşembe 1 13 10
Cuma 2 14 11

Makale Önerileri

Rastgele Makale

Yeni Makale

Popüler Sayfalar

Kategoriler
Allah.jpg
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

 
Hilal.jpg
Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt.png
Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

 
Hicri-takvim-adları.jpg
Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Mescid-i Nebi (Medine).jpg
Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

 
Kabe (Rüknu Yemani).gif
Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·

Başka dilde oku