Ana menüyü aç

WikiShia β

Devh günü (Arapça: یوم الدوح), Gadir gününün bir diğer adıdır; Hz. Resulü Kibriya Efendimizin (s.a.a), Hz. İmam Ali’yi (a.s) kendi yerine veli ve ardıl olarak tanıttığı gündür.

İçindekiler

Bu İsmin Konulma Nedeni

Devh (levh veznindendir) dalı, gövdesi, yaprakları ve gölgesi çok olan ağaç anlamındaki devhe (دَوحَة) kelimesinin çoğuludur. Hz. Resulullah Efendimiz (s.a.a), Hz. İmam Ali’yi (a.s) (Gadir-i Hum’da) hilafete atadığı yerde bu türden birkaç çöl ağacı olduğundan ve ayrıca öğlen vakti onun gölgesinde namaz kıldıklarından “Gadir gününe” “Devh günü” de denmiştir. Nitekim eski Şii şairlerden Kumeyt bin Zeyd Esedi (ö. K. 126) “Haşimiyat” adlı ünlü kasidelerinden birinde şöyle demektedir[1]:

“Ve Yevmu’d-Devh Devhe Gadir-i Hum Eban lehu’l-Velayet lev etian”

Müminlerin Emiri Hz. İmam Ali (a.s) Gadir günü irat ettiği hutbesinde “Yevme’d-Devh” ifadesiyle, Gadir gününe işaret etmiştir.[2]

İlgili Konular

Kaynakça

  1. Hekimi, Hamase-i Gadir, s. 67, dipnot.
  2. Bkz. Hekimi, Hamase-i Gadir, s. 67.

Bibliyografi

  • Hekimi, Muhammed Rıza, Hamase-i Gadir, Kum, Delilima, 1389.