Ana menüyü aç

WikiShia β

Fecr Suresi
Fecr Suresi.png
Anlamı Tan yerinin ağarması ve şafak
Başka İsmi -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 10
Sure Numarası 89
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 30
Kelime Sayısı 139
Harf Sayısı 584

Fecr suresi (Arapça: سورة الفجر), ilk ayette Allah Teâlâ’nın fecre (tan yerinin ağarması ve şafak) yemin etmesinden dolayı bu adı almıştır. Lafız ve hacim bakımından “Mufassalsurelerden olup Evsat sureleri grubundandır. Ayrıca yeminle başlayan surelerin on altıncısıdır.

İçindekiler

Fecr Suresi

Fecr suresi, ilk ayette Allah-u Teâlâ’nın fecre (tan yerinin ağarması ve şafak) yemin etmesinden dolayı bu adı almıştır.

“Ve’l-fecr” (tercüme: Tan yerinin ağarmasına andolsun.)

Fecr suresinin ayet sayısı, Kufe karilerine göre 30, Basra karilerine göre 29, Hicaz karilerine göre 32 ve diğer bazı karilerin görüşlerine göre ise 33’dür; ancak birinci görüş daha meşhurdur. Sure 139 kelime ve 584 harften oluşmaktadır.

Mekke’de nazil olan bu sure Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 89. iniş sırasına göre ise Kur’an’ın 10. suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup Evsat sureleri grubundandır. Ayrıca yeminle başlayan surelerin on altıncısıdır. (Birinci ayetten dördüncü ayete kadarki bölümde 5 önemli konuya yemin edilmiştir.)

Konuları

Fecr suresinde, Ad kavmi ve aynı şekilde İrame zati’l-İmad (yüksek sütunlu sarayları olan İrem’e), Semud ve Firavun’ kavimlerinin akıbetine ve onların işlemiş oldukları fitne ve tuğyanlara, işaret edilmiştir. Ayrıca insanın ilahi huzurda nimetlerle imtihana tabi tutulduğu hatırlatılmaktadır.

Daha sonra imansız insanların bu ilahi imtihanda başarısızlıklarının nedenin beyan etmekte ve imansızların cehennemin eserlerini görünce yaptıklarını hatırladıkları, ancak bu hatırlamanın gecikmiş ve faydasız olduğu güne yani; ceza (kıyamet) gününe işaret edilmektedir. Fecr suresinin sonunda ise nefsu’l-Mutmeinne’ye (Ey huzura kavuşan can!) hoşnut olarak Rabbine dön ve artık (seçkin) kulların içine katıl ve cennete gir denmektedir.[1]


Önceki Sure
Gaşiye Suresi
Fecr Suresi Sonraki Sure
Beled Suresi

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1263 - 1264.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.