Ana menüyü aç

WikiShia β

Tarık Suresi
Tarık Suresi.png
Anlamı Gece gelen şey
Başka İsmi -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 36
Sure Numarası 86
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 17
Kelime Sayısı 61
Harf Sayısı 254

Tarık suresi (Arapça: سورة الطارق), birinci ayette gökyüzüne ve gece gelene yemin edildiği için bu adı almıştır. Bu sureMufassal” surelerin Evsat kısmındaki on üç sureden ilkidir. Aynı zamanda yeminle başlayan surelerin on beşincisidir.

İçindekiler

Tarık Suresi

Tarık suresi, birinci ayette gökyüzüne ve tarık’a (gece gelene) yemin edildiği için bu adı almıştır; “Ve’s-Semai ve’t-Tarık.” (Gökyüzüne ve gece gelene yemin ederim). Bu sure 17 ayettir ve bir görüşe göre ise 18 ayetten oluşmaktadır; fakat birinci görüş daha meşhurdur.

Tarık suresi, 61 kelime ve 254 harften ibarettir. Mekke’de nazil olan bu sure, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 86. iniş tertibine göre ise Kur’an’ın 36. suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerin Evsat kısmındaki on üç sureden ilkidir. Aynı zamanda yeminle başlayan surelerin on beşincisidir.

Konuları

Tarık suresinde Allah-u Teâlâ göklere ve gece gelene yemin ederek insanın yaratılışına işaret etmekte ve insanoğlunun neden yaratıldığını hatırlatarak şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz O, bütün sırların ortaya çıkacağı gün (kıyamet günü) onu tekrar diriltmeye kadirdir.” Daha sonra Kur’an’ın azametine, sözlerinin kesin, boş ve şaka olmadığına değinilmektedir.[1]


Önceki Sure
Büruc Suresi
Tarık Suresi Sonraki Sure
A'la Suresi

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1263.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.