Ana menüyü aç

WikiShia β

Ziyaret (Arapça: الزيارة), sevgi ve saygıyı dile getirmek ve manevi feyizler almak için dini liderlerin huzurunda, kabirlerinde hazır bulunmak veya kutsal bir mekânı veya saygın bir zatı ziyaret etmek (görmek) anlamına gelen bir çeşit ibadettir. Ziyaret, her zaman İslam’ın beğendiği bir ibadet ve tarih boyunca Müslümanların ilgi ve titizlikle üzerinde durduğu bir ameldir. Manevi bir çok eseri olan ve çokça sevap verileceği söylenen bu ibadet (ziyarette bulunmak) Şialar için özel bir konuma sahiptir. Şia kültüründeki önemli yerinden dolayı, bu amel, Şiaların özelliklerinden ve sembollerinden sayılmaktadır.

Vahhabi Selefiler, bazı ayetleri kendi anlayışlarına göre yorumlamış ve ziyaretin Hz. Peygamberin (s.a.a) sünneti ile uyumlu olmadığını iddia ederek bu konuda şüphe ve kuşkular ortaya atmışlardır. Selefi Vahhabiler tarafından ortaya atılan bu iddialara Şia ve Ehlisünnet uleması farklı cevaplar vererek İslam’ın değer verdiği bu ameli savunmuşlardır.

İçindekiler

Ziyaretin Anlamı